Opšti uslovi poslovanja

Prijava

Član 1.

Prijavu možete izvršiti pismeno, usmeno ili na licu mjesta. Prijava će biti potvrđena od strane tvrtke i time postaje obavezna. Nakon rezervacije, ukoliko nešto drugo nije dogovoreno, treba da uplatite 30 % avansa na jedan od naših navedenih bankovnih računa.

 

Storno pravila

Član 2.

-    Do 30 dana pred rezervirani dolazak 10%
-    od 29 do 21 pred dolazak 25%
-    od 20 do 10 dana pred dolazak 45%
-    od 9 dana do 72 sata pred početak raftinga 65%
-    od 72 do samog polaska na rafting 85%
-    kod ne dolaska na rafting 100%

 

Pravila za učešće na raftingu

Član 3.

Tačne ponude su detaljno date u programu i nude detaljne infomacije. Rafting izlete mogu rezervirati i pojedinci, koje ne dolaze u grupama. U tom slučaju je moguća koordinacija s drugim pojednicima i grupama, koje tog istog dana učestvuju na raftingu.

Član 4.

Svaki učesnik garantuje da posjeduje psihofizičke sposobnosti za učešće na raftingu, koje su navedeni u katalogu u opštim uslovima poslovanja.

Član 5.

Osobe pod utjecajem droge, alkohola i lijekova će biti isključeni sa raftinga.

Član 6.

Svakom učesniku raftinga kod Una Regata Sport Bijeli d.o.o. treba da bude poznato da uzimaju učešće na jednoj aktivnoj pustolovini, koja ne pruža klasičan komfort i sigurnost uobičajenih paušalnih putovanja. Rafting vodiči-skiperi su testirani za rafting staze na rijeci Uni. Oprema odgovara aktuelnim sigurnosnim standardima. Rafting je na svim ponuđenim stazama detaljno isplaniran i pripremljen.

Pravila ponašanja u čamcu će biti od strane vodiča-skipera pred sami rafting objašnjena. Rizici su mnogobrojni i iz tog razloga ne mogu biti isključeni, tako da učešće na rafting stupa na vlastitu odgovornost samog učesnika ili njegovog staratelja. Za svu štetu nastalu iz aktivnosti, koje nisu u programu, Una Regata Sport Bijeli d.o.o. također ne preuzima odgovornost.

Član 7.

Učesnik se obavezuje da prati i izvršava sve upute skipera i da aktivno učestvuje na raftingu. Svi učesnici se trebaju međusobno potpomagati.

Član 8.

Skiper je nadležan, one učesnike raftinga, koji ne ispunjavaju neophodne preduslove, isključiti iz raftinga ili cijelu organizaciju prekinuti. Skiper ima pravo slobodne procijene, rafting program promijeniti, proširiti ili skratiti, ukoliko gosti mogu biti ugroženi, kao npr. kroz veoma loše vrijeme ili kroz nedovoljne sposobnosti učesnika. U takvim slučajevima Una Regata Sport Bijeli d.o.o. ima puno pravo odstupiti od ugovora odnosno prihvaćene rezervacije.

Član 9.

Svaka povreda i šteta trebaju odmah biti prijavljene vodiču.

Član 10.

Tačno vremensko trajanje nije moguće unaprijed utvrditi. Sve navedene satnice vrijede kao direktive. Una Regata Sport Bijeli d.o.o. ne preuzima garanciju za tačno pridržavanje vremenskih direktiva iz ponude.

Član 11.

Ukoliko gosti koriste vlastita prevozna sredstva Una Regata Sport Bijeli d.o.o. ne preuzima odgovornost za saobraćajne nezgode ili štete, koje nastanu pri dolasku u jedan od naših centara i odlasku iz istih.

Član 12.

Sudovi Bosne i Hercegovine su isključivo nadležni za sve zahtjeve i sporove. Mjesto izvršenja je opština Bihać.

Član 13.

Una Regata Sport Bijeli d.o.o. zadržava pravo promjene plana i promjene cijena, kao i korektura pisanih grešaka, bez prethodne obavijesti.

Član 14.

Djeca do 15 godine starosti smiju da idu samo u pratnji osobe, koja mora imati najmanje 19 godina i sposobna je za nadzor druge osobe. Svi učesnici raftinga treba da posjeduju sposobnost plivanja.

Član 15.

Tokom raftinga svaki učesnik treba da se pobrine, da je remen od kacige i pojas uvijek dobro zakopčan. Svaki učesnik je dužan da svoju opremu nosi sa sobom. Ukoliko učesnik izgubi ili ne ponese opremu koja mu je data - zbog vlastite nepažnje – skiper ga može isključiti sa raftinga.

Član 16.

Za namjerna i pakosna oštećenja čamca i opreme odgovara gost.

Član 17.

Svaki učesnik je obavezan da sudjeluje u transportu čamca do rijeke i po završetku raftinga do vozila.

Član 18.

U vlastitoj odgovornosti učesnika je da posebno obrati pažnju pri ulasku i izlasku iz čamca, jer pri tom moraju da računaju da su kamenja u vodi klizava, da čamac ne može mirno da pluta na vodi i da voda posjeduje strujanja u svim smjerovima, tako da je mogućnost povrede povećana.

Član 19.

Korištenje stijena za skakanje u kanjonu nije dio programa i uslijedit će samo na vlastitu odgovornost učesnika, kao i skakanje sa Štrbačkog buka. Isto vrijedi i za skakanje s mosta, koji se nalazi u Loskunu. Pri dobrovoljnom skakanju na gore navedenim mjestima neophodno je pratiti detaljne upute skipera.

Član 20.

Pored članova 1 do 17, za veslanje u kajaku vrijede slijedeći uslovi kao dodatno dogovoreni.

Član 21.

Svaki učesnik treba da pazi, da se ne udaljava od ostalih učesnika i da se uvijek vesla u grupi. Ukoliko je neophodno da se to održi, onda treba na određenim mjestima stati i sačekati ostale učesnike.

Član 22.

Sva drveća i žbunovi koji padaju s obale u vodu trebaju da se izbjegavaju.

Član 23.

Spuštanja kajakom mogu biti organizirana samo uz naše kajakaše ili ukoliko se radi o naprednim kajakšima u okviru rafting grupa, s kojima zajedno moraju veslati i ne udaljavati se predaleko od grupe. Opremu po potrebi možete iznajmiti kod Una Regata Sport Bijeli d.o.o.

Kajakom treba upravljati na vlastitu odgovornost i sva napomenuta mjesta opasnosti izbjegavati. Za štetu i prohtjeve koji nastanu pri toj vrsti spuštanja niz rijeku, Una Regata Sport Bijeli d.o.o ne preuzima odgovornost.

Član 24.

Za štetu na iznajmljenoj rafting i kajak opremi odgovara onaj koji ju je unajmio.

Član 25.

Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka, kao i fotografije dostupni na ovim stranicama ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja Una Regata Sport Bijeli d.o.o.